راه اندازی سریع مودم

راه اندازی سریع مودم نوید بررسی navidrev.ir

• توجه: این آموزش برای تمامی مودم های ADSL موجود در بازار قابل اجرا می باشد، اما بسته به شرکت تولید کننده آن یا نوع تراشه ، ممکن است عبارات به کار رفته یا شکل ظاهری منو ها، متفاوت باشند.فارغ از نوع مودم باید به چند نکته جهت اتصال صحیح دستگاه توجه کرد. ابتدا نحوه اتصال فیزیکی را […]